POSRAPOR FİYATLAR

Posrapor Ürün Lisans Ücreti: 60.000 TL+ KDV

Bir kere ödenen ürün lisans ücretidir.

Posrapor Banka Web Servis Hizmeti: 6.000 TL+ KDV

Her bir banka web servis hizmeti için ödenen yıllık hizmet ücretidir.

(Ücret 1 yıl süreli veya 120.000 (yüzyirmibin) adet işlem ile sınırlıdır.)